Invia sleduje vaše chování na webu, provádí personalizaci obsahu a zobrazuje vám relevantní nabídky a produkty. Kliknutí na tlačítko „Rozumím“ nebo kamkoliv mimo toto oznámení beze změny nastavení vnímáme jako udělení souhlasu také s využíváním cookies a předáním údajů o vašem chování na webu reklamním a sociálním sítím pro zobrazení cílené reklamy na dalších webech. Personalizaci, cookies a předávání můžete kdykoli vypnout v Nastavení soukromí. Zjistit více informací o ochraně soukromí.

Rozumím

OD LA ROCHELLE AŽ K BORDEAUX

OD LA ROCHELLE AŽ K BORDEAUX - FR531-19, Francie

Vložit do schránky

Podrobnosti zájezdu

Termín zájezdu: 26.7. - 2.8.2019
Délka: 8 dní (Pátek - Pátek)
Doprava: Letecky
Odletová místa: Praha
Strava: Snídaně
Typ zájezdu: Poznávací
Původní cena: 26 490 Kč

Konečná cena za osobu od: Spočítat cenu pro skupinu 24 990

Teď zaplatíte jen zálohu a zbytek doplatíte později 1 500

Objednat a zaplatit online

nebo

Objednat nezávazně

226 000 622

Konečná cena za osobu od: 24 990 26 490 Kč

Popis zájezdu

Oficiální popis pořadatele zájezdu

Číslo termínu: 168 168 041

 • Anotace

  Zájezd za poznáváním a vínem, kde nás čeká La Rochelle, romantický přístav Tří Mušketýrů, hrdé město a bývalá bašta hugenotů, kterou dobýval kardinál Richelieu víc jak rok, plavba kolem pevnosti Boyard, ostrov Ré plný květin s Vaubanovou pevností Unesco. Ostrov Aix, kde byl internován Napoleon, shlédneme největší repliku historické lodi, kterou se plavil La Fayette na pomoc Washingtonovi. Projedeme se vinicemi, uvidíme soutok dvou velkých řek u Bordeaux, kde nás čekají vinné ochutnávky, romantické výhledy a seznámíme se s historií „největšího Brňana 17. století“, narozeného v La Rochelle.
  Zájezd provází Jana Amadou
  La Rochelle - ostrov Aix – ostrov Île de Ré: Saint Martin de Ré, La Flotte – La Rochelle – Rochefort – Talmont Sur Gironde – Blaye – Saint-Emillion – Dune du Pilat – Bordeaux

 • Program zájezdu

  1. den zájezdu
  Dle letového řádu odlet z Prahy do Paříže a přejezd vlakem TGV PARIS do LA ROCHELLE, ubytování. Dle časových možností společná procházka podvečerním přístavem.
  2. den zájezdu
  Relax a koupání na ostrově Aix. Na putování po Akvitánii a naladění se na prázdninový režim nejdříve nabereme síly na nedalekém ostrově. Společná plavba na ostrov AIX, jejíž cesta vede kolem známé pevnosti BOYARD. Čeká nás celodenní odpočinek s vyhlášenou oázou klidu na rozsáhlých plážích, bez aut, bez bankomatů. 3 km dlouhý ostrov ve tvaru "croissantu" lze obejít i pěšky cca za 3-4 hodiny. Návštěva Napoleonského muzea, připomínající pobyt císaře Napoleona před jeho deportací na sv. Helenu. Předměty a obrazy pocházejí z doby, kdy byl ještě mladým konzulem či naopak nemocí sužovaným císařem na ostrově. Uvidíme např. jeho posmrtnou masku nebo si můžeme zakoupit jeho oblíbený parfém, na jehož výrobě se na Sv. Heleně sám podílel. Na ostrově se nachází i jedna z Vaubanových pevností a další dvě muzea, ale zejména rozsáhlé pláže na koupání. Navečer návrat lodí do La Rochelle.
  3. den zájezdu
  Po snídaní se busem přepravíme po 3 km dlouhém mostě na OSTROV ÎLE DE RÉ, ostrov květin, rybářů, bílých domků a zelených okenic. Symbolem ostrova jsou oslíci. Kosmetické produkty z oslího mléka, z jehož blahodárných účinků se těšila např. již princezna Kleopatra, se dají v místních obchůdcích zakoupit. Ostrov má 12 obcí, z nichž tři nesou označení "nejkrásnější vesnice Francie"/ les plus beaux villages de France". Navštívíme SAINT MARTIN DE RÉ, historické hl. město ostrova s pevností UNESCO od slavného stavitele Ludvíka XIV. Vaubana, jehož stavby se nacházejí po celé Francii. Centrum obce tvoří malebný přístav se spoustou obchůdků, míst k posezení a křivolaké pestré uličky, které si nás svým šarmem podmaní. Z místního kostela St. Martin de Ré se naskýtá krásná vyhlídka na celý ostrov. Odpoledne se přesuneme do další malebné obce na ostrově LA FLOTTE s kostelem sv. Kateřiny. Středověký trh, uličky vyzdobené květinami, přístav a nedaleká pláž nabídnou příjemné zakončení dne. Společný návrat na hotel do La Rochelle.
  4. den zájezdu
  Prohlídka hl. města departmánu Charente-Maritime LA ROCHELLE, starobylý přístav s věžemi St. Nicolas a tzv. De La Chaine, které přežily velké obléhání a bourání hradeb po dobytí kardinálem Richelieu 1628. Historické jádro se středověkými domy, renesančními arkádami, paláce z 18. století či původní dláždění ulic si vysloužilo přezdívku „muzeum pod širým nebem“. Dopoledne prohlídka centra města se zachovalou bránou, tzv. Grosse Horloge, renesanční radnicí, kostelem Sv. Saveur a přes místní tržnici dojdeme až ke katolické katedrále sv. Ludvíka, která byla dříve protestanským chrámem. Neopomeneme projít kolem rodného domu Raduit de Souches a společně navštívíme Protestantské muzeum, kde je hrdinnému obránci Brna věnována od r. 2018 menší vitrína. V odpoledních hodinách individuální program k návštěvě dalších místních muzeí např. Akvária, Mořského muzea, Muzea Nového světa, Muzea automatů aj. v případě přílivu návštěva městské pláže.
  5. den zájezdu
  Zastávka u spojovacího mostu PASSERELLE, jenž ponese jméno po Raduit de Souches, a jehož inaugurace je plánována na podzim 2019. Poté definitivně opustíme La Rochelle a budeme směrovat na jih. První zastávkou bude přístav ROCHEFORT při ústí řeky Charente, kde kotví největší dřevěná replika plachetnice ve Francii v původní velikosti zvaná Hermiéna, která na konci 18. stol. vyplula s markýzem La Faeyettem pomoci Georgi Washingtonovi v boji proti Angličanům za nezávislost. Poté sjedeme k Atlantickému pobřeží do jedné z nejkrásnějších vesnic Francie TALMONT SUR GIRONDE, do rybářské vesničky na skalnatém výběžku s výhledem na ústí řeky Gironde. Místu dominuje románský kostel sv. Radegondy (11. stol.), ležící na Svatojakubské cestě. Slézová růže, malebné domečky s galeriemi umění, romantické výhledy na oceán a malebná zákoutí na posezení. Genius loci místa je nepopiratelný. Směrem na jih budou přibývat zelenající se vinice a zámecké vinárny tzv. chateaux, kde se vyrábí víno. Třetí zastávkou bude obec BLAYE s velmi rozsáhlou a monumentální VAUBANOVOU PEVNOSTÍ (UNESCO), která tvoří s dalšími dvěma pevnostmi tzv. Vaubanův triptych, ve Francii zcela jedinečný. U soutoku řek Garonne a Dordogne nás čeká ochutnávka vína v Chateaux Tayac, s krásnou balustrádovou terasou a jedinečným výhledem těsně nad soutokem obou řek a s možností nákupu. Ve večerních hodinách dojezd na ubytování v Bordeaux.
  6. den zájezdu
  Cesta do jedné z hlavních oblastí pěstování a výroby červeného vína v regionu Bordeaux, do vinařského městečka SAINT-EMILLION (UNESCO) přeplněného historickými památkami a výhledy na okolní vinice. Nezapomenutelný je výhled z 68 m vysoké zvonice monolitického kostela vytesaného do vápencového útesu mnichy již ve 12. stol. Možnost projížďky městečkem koňskou drožkou či vláčkem. Odpoledne se přesuneme k největší duně v Evropě u obce DUNE DU PILAT (cca 111 m) v BISKAJSKÉM ZÁLIVU. Nezapomenutelné dobrodružství osvěží i koupání v oceánu pod dunou. Ve večerních hodinách návrat na hotel v Bordeaux.
  7. den zájezdu
  Návštěva hl. města největšího regionu Francie BORDEAUX (UNESCO), město se širokými bulváry, historickými branami a nažloutlými domy. Prohlídka dominanty města katedrály St. André, sídlo arcibiskupství s přiléhající 66 m vysokou zvonicí, palác Rohan, nyní radnice, a dříve císařský palác Napoleona Bonaparte, Muzeum výtvarného umění s obrazy známých mistrů, pomník girondínů. Tramvají přejedeme k muzeu vína Cité du Vin, jehož neobvyklá zlatavá budova je viditelná už z dálky a evokuje vinný list či točící se víno ve sklenici. Kolem kostela St. Pierre, kde to žije, si vychutnáme atmosféru nejstarší části města a v přilehlé čtvrti St. Michel s bazilikou sv. Michala, záhadnou kryptou a jednou z nejvyšších věží Francie (114 m), se pokocháme výhledem na celé město. Nenecháme si ujít ani tzv. vodní zrcadlo, kde si můžeme osvěžit nohy či si vychutnávat atmosféru u nábřeží. S Bordeaux se rozloučíme fakult. vyhlídkovou plavbou po řece Garonně.
  8. den zájezdu
  Dle letového řádu odjezd na letiště a odlet z Bordeaux do Prahy.

 • Cena zahrnuje

  • let. dopravu Praha – Paříž, Bordeaux – Praha vč. letištních tax
  • příruční zavazadlo dle pravidel letecké společnosti
  • vlak TGV z Paříže do La Rochelle
  • lodní lístky na ostrov Aix
  • místní dopravu na ostrově Ré
  • dopravu místním pronajatým busem 5. a 6. den
  • 7x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
  • 7x snídani
  • průvodce
 • Cena nezahrnuje

  • vstupné
  • fakult. výlety
  • místní dopravu (MHD)
  • a vše ostatní co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
 • Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj 5600 Kč (povinné při nedoobsazení)
  • odbavené zavazadlo do 20 kg 1400 Kč
  • připojištění vyššího storna zájezdu + 250 Kč
 • Nástupní místa

  26.07. - 03.08. Odjezd L2, L3

 • Podnadpis

  ZA VÍNEM A POZNÁNÍM

 • Podnadpis2

  DO NEJVĚTŠÍHO VINAŘSKÉHO KRAJE FRANCIE

 • Typ ubytování (např. Hotel ***, Stan ...)

  hotel

 • Zajímavosti

  Nová Akvitáníe - největší kraj Francie a nejznámější vinařská oblast Francie, kde se vyrábí jedny z nejlepších francouzských ale i světových vín, oblast červených vín kraje Bordeaux.
  La Rochelle – romantický přístav Tří mušketýrů, hrdé město a bývalá bašta hugenotů, kterou dobýval kardinál Richelieu víc jak rok. Skanzen pod širým nebem s původními středověkými i hrázděnými domy a zachovalými paláci všech architektonických stylů. Dnes město kultury, festivalů a jedno z nejnavštěvovanějších měst Francie se 4 millióny návštěvníků ročně. V blízkosti se nacházejí rozmanité ostrovy jako např. malebný ostrov s Vaubanovou pevností UNESCO či menší ostrov AIX, na kterém byl internován Napoleon před odvozem na Sv. Helenu.
  Největší Brňan 17. století, rodák z La Rochelle !
  La Rochelle je rodištěm hrdinného obránce Brna proti Švédům, pozdějšího maršála císařských vojsk Jean Louis Raduit de Souches. Tento největší Brňan 17. století, jak byl po úspěšné obraně Brna nazýván, je ve Francii i své rodné La Tento současník pomyslných Tří Mušketýrů je Rochelle téměř neznámý, zato habsburských službách udělal závratnou kariéru. Usadil se na jižní Moravě na zámku v Jevišovicích, vlastnil různé domy jako např. Brně, Znojmě či palác ve Vídni, blízko kostela sv.Štěpána a jeho ostatky i náhrobek se nachází v kostele sv. Jakuba v Brně. Obrana Brna pod jeho velením patří k nejvýznamnější kapitole dějin moravské metropole a každoročně se konají v srpnu oslavy Den Brna. V současné době se na jeho počest staví v La Rochelle most, spojující staré a nové město a před dvěma lety byl zařazen mezi slavné obyvatele města díky činnosti Spolku přátel Raduit de Souches, který vznikl v Brně na podporu této osobnosti i propagaci Brna, Moravy i celé ČR.
  Podíváme se na jeho rodný dům a další stopy a budeme hledat ducha vojensky nadaného odborníka na pevnosti a opevňováni a můžeme nás hřát, že pojem Česká republika můžeme najít až v daleké La Rochelle.

Tento zájezd je garantován Faktorem 100.

S Invia máte 100% jistotu, že v případě neuskutečnění zájezdu obdržíte zpět své peníze v plné výši. Nemusíte se tak bát jakýchkoliv potíží a na svou dovolenou vždy odletíte. Podrobné podmínky Faktor 100

Pořádající CK: REDOK TRAVEL s.r.o., IČ: 25258281

Garance nejnižší ceny

Nakoupíte u nás za stejné ceny jako v cestovní kanceláři, včetně všech slev.

Zobrazit více Zobrazit méně

Oblast a mapa

Nezávazné objednání zájezdu

Shrnutí objednávky (Položky označené (*) jsou povinné)

Nevíte si s něčím rady?
Chcete objednat po telefonu?

Volejte zdarma Po-Ne 7-22 hod. 800 999 800

OD LA ROCHELLE AŽ K BORDEAUX - FR531-19, OD LA ROCHELLE AŽ K BORDEAUX, Francie

Číslo termínu: 168 168 041
Termín zájezdu: 26.7. - 2.8.2019 (8 dní)
Doprava: Letecky
Strava Snídaně
Celková cena za osobu od: 24 990 za 1 500 Kč s chytrou zálohou

Kalkulace ceny zájezdu

Praha
Dospělý Cena Celkem
30 590 × = 0
odlet: Praha
24 990 × = 0
odlet: Praha
Příplatky Cena Celkem
5 600 × = 0
Pojištění Cena Celkem
700 Kč / osoba × = 0
(Pojistné podmínky)
550 Kč / osoba × = 0
(Pojistné podmínky)
Pojištění je možné sjednat pouze současně s nákupem zájezdu.

Celková cena zájezdu Konečná cena bude potvrzena naším pracovníkem. 0

Uplatnit dárkový certifikát

V případě zájmu budu chtít platit

Je potřeba zaplatit celou částku hned po rezervaci do několika hodin

0

Je potřeba zaplatit zálohu 0 Kč do několika hodin po rezervaci a zbytek doplatit nejpozději do 26.06.2019

0

Je potřeba zaplatit zálohu 1500 Kč do několika hodin po rezervaci. Zájezd pak uhradíte dvěma splátkami.

1500
osoba

Kontakty na objednatele

Potřebujete poradit?

Po-Ne 7-22 hod 226 000 622